Agencja Celna Sadmax s.c. ul. Łączyny 2/52 lok. 1-3, tel/fax 022/843-45-33, 847-39-37, 847-38-64

Strona główna

Nasza oferta obejmuje:

• odprawy celne realizowane w całej Polsce: pocztowe, drogowe, lotnicze i morskie
- import
- eksport
- tranzyt
• procedura uproszczona – realizowana w Warszawie:
ul. Łączyny 2/52, al. Krakowska 106, ul. Wirażowa 35, ul. Żwirki i Wigury 1
• odprawy celne z odroczonym podatkiem VAT zgodnie z art. 33a Ustawy o VAT
• procedury gospodarcze:
- uszlachetnianie czynne
- uszlachetnianie bierne
- końcowe przeznaczenie
• rejestracja EORI
• sporządzanie wniosków i odwołań do Urzędu Celnego
• weryfikacja dokumentów składanych do Urzędu Celnego
• przygotowywanie i składanie deklaracji statystycznych Intrastat
• wystawianie i legalizacja:
- świadectwa pochodzenia
- EUR.1
- AT.R
• transport i spedycja: morska, lotnicza, drogowa

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem.

Posiadamy świadectwo upoważnionego
przedsiębiorcy AEO nr PL AEOC 440000150132.

Zapraszamy Państwa do współpracy.