F.A.Q

Towary dostarczone z Belgii do Polski docierają na miejsce w czerwcu. Część faktur nosi datę majową, natomiast część – czerwcową. Dokumenty towarzyszące dostawie wystawione są w czerwcu. Jaki miesiąc należy przyjąć do zgłoszenia w INTRASTAT? Czy decydujące są dokumenty dostawy i faktyczne dostarczenie towaru do Polski, czy faktury?

Decydujące dla zgłoszenia INTRASTAT jest faktyczne przemieszczenie towaru, w tym przypadku fizyczny przywóz towaru. Zgłoszenia INTRASTAT należy dokonać za czerwiec, a więc za miesiąc, w którym nastąpił faktyczny przywóz towaru – do 10 lipca.

Cudzoziemiec, osoba prywatna (obywatel Unii Europejskiej) nabywa w Polsce towar i prosi o fakturę. Sprzedawca nie wie, czy towar zostanie wywieziony z Polski, czy też pozostanie w kraju. Czy firma Polska sprzedająca towar, wystawiająca fakturę sprzedaży, ma obowiązek zgłosić do systemu INTRASTAT sprzedaż towaru osobie prywatnej – cudzoziemcowi, obywatelowi UE?

Sprzedaż na terenie kraju osobie prywatnej, cudzoziemcowi z innego kraju Unii Europejskiej, nie podlega obowiązkowi sprawozdawczości w systemie INTRASTAT.

Firma zakupi w czerwcu 2006 r. maszynę z Włoch o wartości 150.000 EUR i nie będzie już nic więcej przywozić w danym roku. Czy w tej sytuacji powstaje obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i jak długo?

W powyższej sytuacji należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT w 2006 r. za miesiąc, w którym dokonano przywozu maszyny, a następnie należy dokonywać zgłoszeń zerowych do momentu wygaśnięcia obowiązku – przy założeniu braku jakichkolwiek dalszych przywozów obowiązek wygaśnie z końcem 2006r. Jeżeli okaże się, że wartość obrotu w 2006r. będzie wyższa niż próg podstawowy obliczony na 2007 r., wówczas obowiązek dokonywania zgłoszeń zerowych wygaśnie z końcem 2007 r.