Formularze

Zapraszamy do pobierania poniższych formularzy.

Wszystkie formularze załączone są w formacie .pdf

  1. Upoważnienie bezpośrednie do odprawy celnej,
  2. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
  3. Upoważnienie LS
  4. Upoważnienie WELCOME
  5. Upoważnienie AIRNET