Odprawy celne przesyłek pocztowych

Dokonujemy odpraw celnych przesyłek pocztowych we wszystkich oddziałach celnych pocztowych w kraju:

 

– Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa

– Miejsce Wyznaczone Poczta Polska (miejsce odpraw przesyłek pocztowych) ul. Głogowska 17, 60-702 Poznań

– Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu, Adama Mickiewicza 15, 37-700 Przemyśl

– Oddział Celny Pocztowy w Lublinie ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin

– Miejsce Wyznaczone „Poczta Polska” ul. Dworcowa 20 B dd 70-900 Szczecin

– Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim  ul. Handlowa 4, 83-900 Pruszcz Gdański

– Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu ul. Mielżyńskiego 5, 41-850 Zabrze

 

Wymagane dokumenty:

Przesyłka na firmę:

– upoważnienie bezpośrednie do odprawy celnej dla firm (druk w zakładce „formularze”),

– skan zawiadomienia o nadejściu przesyłki z Poczty Polskiej

– skan listu przewozowego (deklaracja pocztowa) z numerem przesyłki,

– faktura zakupu,

– dokładny opis zakupionego towaru.

 

 Przesyłka prywatna:

– upoważnienie bezpośrednie do odprawy celnej dla osoby fizycznej,

– skan zawiadomienia o nadejściu przesyłki z Poczty Polskiej,

– skan listu przewozowego (deklaracja pocztowa) z numerem przesyłki,

– faktura zakupu lub wydruk potwierdzenia transakcji internetowej oraz potwierdzenie płatności za przesyłkę w przypadku zakupu,

– oświadczenie o zawartości paczki oraz wartości towaru w przypadku przesyłki otrzymanej bezpłatnie (prezent),

– oświadczenie zawierające dokładny opis towaru.

 

W przypadku pytań lub chęci otrzymania odpowiednich wzorów druków (upoważnienie, oświadczenie), prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.